Actueel

Nieuw bedrijfspand voor Sinke Groenzorg!

Sinke Groenzorg is de laatste jaren op het gebied van Duurzaam onkruidbeheer op verhardingen flink gegroeid. Om alle machines onderdak te kunnen bieden, en onze opdrachtgevers nog beter van dienst te kunnen zijn, is besloten om een nieuw bedrijfspand te bouwen.
Deze hebben we in 2019 in gebruik genomen. Onze duurzame aanpak die we alreeds toepassen bij de onkruidbestrijding, vertaalt zich ook in het nieuwe bedrijfspand! Deze is geheel uitgerust met led verlichting en zonnepanelen.
Ook is de bovenverdieping waar kantoor en kantine zich bevinden geheel gasloos, en wordt voorzien d.m.v. pelletkachels aan warmte.

Op onze deze nieuwe locatie zal ook dagelijks c.a. 18000 liter regenwater co2 neutraal worden opgewarmd t.b.v. de onkruidbestrijding. Het regenwater wordt opgevangen en gebufferd in een bassin, en komt van een groot dak van een nabijgelegen bedrijf.
Zo hopen we vanuit onze nieuwe locatie onze integrale aanpak van onkruidbeheer op verhardingen in de toekomst duurzaam voort te zetten!

Het nieuwe adres van Sinke Groenzorg wordt vanaf 30 maart:
Sinke Onkruidbeheersing&Groenzorg V.O.F.
Sluisweg 27
4416 RL Kruiningen

 

 

Hovenier Sinke wint Schoon Water Zeeland innovatieprijs voor onkruidbeheer met heet regenwater

Nieuwsbericht, 27 oktober 2017

Akkerbouwer den Boer pakt de 2e plaats met zijn rijpadensysteem
Op 26 oktober zijn de Schoon Water Zeeland innovatieprijzen uitgereikt door bestuurder Hendrik Jan ten Cate van ZLTO: “Zo’n prijs voor innovaties die bijdragen aan minder gewasbeschermingsmiddelen in het milieu is een goede manier om voorlopers in het zonnetje te zetten“. De eerste prijs was voor Sinke onkruidbeheersing en groenzorg uit Kruiningen voor onkruidbeheersing met heet regenwater. De tweede prijs ging naar akkerbouwer Lennert den Boer uit Kerkwerve voor zijn rijpadensysteem. Hij rijdt in zijn bieten, aardappelen en uien telkens over de zelfde sporen. Goed voor de plant, de grond en minder afspoeling. De derde prijs is voor de gemeente Tholen die in samenspraak met burgers het beheer van verhardingen aangepakt heeft. Er worden nu andere machines gebruikt én deels doen burgers het werk zelf, zonder bestrijdingsmiddelen. Rien Klippel van waterschap Scheldestromen: “De prijs laat zien dat we in Zeeland hard werken aan verbetering van de waterkwaliteit“.

5b25534_w596_winnaarsinnovatiepri

Het project Schoon Water Zeeland heeft als doel de belasting van grond- en oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Het project richt zich op alle gebruikers van die middelen en zoekt samen naar manieren om minder middel te gebruiken of anders te gaan werken. De innovatieprijs is bedoeld om bijzondere initiatieven te ondersteunen en breder bekend te maken.

De jury bestond uit enkele partners van Schoon Water Zeeland. Naast Hendrik Jan ten Cate van ZLTO, waren dit Jos Strobbe van provincie Zeeland, Jos van Wesel van Evides en Rien Klippel van waterschap Scheldestromen.  Koos van Splunter van Edudelta Goes nam deel aan de jury vanuit het agrarisch onderwijs. De jury heeft de negen inzendingen beoordeeld en stelt met plezier vast dat in Zeeland -binnen en buiten de landbouw – allerlei innovaties lopen, die bijdragen aan schoner water.

1e prijs naar onkruidbestrijder uit Kruiningen
De eerste prijs van € 2.500 gaat naar Sinke onkruidbeheersing en groenzorg uit Kruiningen, zij houden de openbare ruimte van drie gemeenten en van grote en kleine bedrijventerreinen onkruidvrij, met een heet water techniek. Hiervoor gebruiken zij regenwater van de daken van een naburige kippenhouder. Het regenwater wordt ‘s nachts tot 95 graden verwarmt met houtsnippers. Zo heeft de vrachtwagen genoeg water om een hele dag onkruid te bestrijden. William Sinke: “De prijs is een mooie erkenning voor onze innovatieve aanpak“.
De jury roemt deze inzending omdat het een innovatieve verbetering is van de bestaande heet-water-werkwijze. Het regenwater, dat anders zou afstromen naar de Westerschelde, wordt van tevoren op een milieuvriendelijke manier verwarmt, zodat in het stedelijk gebied geen extra rookgassen meer ontstaan. Ook is de capaciteit zo dat grote oppervlaktes in één keer gedaan kunnen worden. Deze innovatie toont aan dat goed onkruidbeheer zonder bestrijdingsmiddelen prima mogelijk is, ook met aandacht voor beperkt watergebruik en beperkte broeikasgasemissies.

2e prijs voor goed bodembeheer
De tweede prijs van € 1.500 gaat naar akkerbouwer Lennert den Boer, van maatschap den Boer uit Kerkwerve, die gebruik maakt van een rijpadensysteem. De techniek is niet nieuw maar deze akkerbouwer past de techniek toe in al zijn rooivruchten: al zijn uien, bieten en aardappelen groeien op onbereden grond. Doordat de grond minder verdicht is, infiltreert het regenwater beter, is er minder afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen en ziet de akkerbouwer een betere plantgezondheid. Lennert den Boer: “Je kunt makkelijk met het systeem beginnen, bijna iedereen heeft GPS. En dan kun je zo ver gaan als je zelf wil“. De jury roemt deze inzending omdat het om een techniek gaat die snel breed toepasbaar is en waar op een eenvoudige manier veel milieuwinst gehaald kan worden.

3e prijs naar gemeente Tholen
De derde prijs van € 1.000 gaat naar gemeente Tholen, die samen met haar burgers plannen maakt voor het onkruidvrij houden van verhardingen en deze ook samen uitvoert. Joost Krijger van de gemeente Tholen: “Leuk dat onze aanpak gewaardeerd wordt. We zoeken naar een bestemming voor de prijs waar ook de burgers wat aan hebben“. Volgens de jury draagt deze unieke samenwerking sterk bij aan bewustzijn en acceptatie en aan verantwoord milieugedrag van burgers en het leidt ertoe dat ook particulier gebruik van middelen afneemt.

 

Verbod Glyfosaat

Milieubewust en duurzaam ondernemen staat bij Sinke Onkruidbeheersing hoog in het vaandel. De 2e kamer heeft begin 2016 een verbod ingesteld voor middelen op basis van glyfosaat. Daarom is Sinke onkruidbeheersing tijdig overgegaan op alternatieve onkruidbestrijding. We bestrijden nu het onkruid op een duurzame ecologisch verantwoorde wijze met verschillende technieken, zoals onkruidbeheer met stoom, hetelucht, heet water, infrarode stralingswarmte en borstelen.

Omdat we al een aantal jaren hiermee diverse proeven hebben uitgevoerd voor verschillende opdrachtgevers, hebben we hiermee al in ruime mate ervaring.

 

De Eendrachtbode 14 april 2016:

Onkruidbestrijding gemeente Tholen.

Hete lucht in de strijd tegen groei van onkruid in straten

Sinds vorige week rijden ze door de straten van Tholen. In elke straat en op elk pleintje van alle woonkernen. Kleine trekkertjes met een platte bak erachter die over de stenen rolt. Het is de heteluchtmachine waarmee de gemeente voortaan het onkruid laat bestrijden nu er van het Rijk niet langer chemische middelen mogen worden gebruikt.

Het is even wennen aan de trekkertjes die in een slakkengangetje door de straten rijden. Ze gaan niet harder dan twee tot vier kilometer per uur. En omdat ze het hele wegdek meenemen, rijden ze ook midden in de straat. Automobilisten moeten soms even wachten om ze te kunnen passeren. Op 31 maart was het de laatste dag dat er met chemische middelen gespoten mocht worden, vertelt William Sinke van het bedrijf Sinke Groenzorg uit Kruiningen die het verwijderen van het onkruid samen met Boers Riooltechniek uit Oud-Vossemeer uitvoert. ,,Voorheen konden we veel sneller werken. Met een sensor werd het plantje gezocht en bespoten. We gebruikten ongeveer anderhalve liter round up op 4 tot 5 hectare. Dat is heel weinig, maar dat mag niet meer.” Nu komt er hete lucht aan te pas. Dat begint met 400 graden en wordt via een roodgloeiende plaat gestuurd die het extra opwarmt tot 700 graden. Sinke noemt het infrarode stralingswarmte. ,,Dat is best warm, maar het is geen open vuur.
We maken de plantjes, de kiem en het zaad met hete lucht kapot, niet met vlammen.” Met het gas uit het tankje achter de trekker wordt de plaat in de bak warm gehouden. ,,We gaan op tijd, als de plantjes nog heel klein zijn. Anders heeft het minder effect.”

 

Neem contact op: 06-22954398