CO2 prestatieladder

Sinke onkruidbeheersing V.O.F. streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Wij zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van onze werkzaamheden. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieu onvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de werkplek zoveel mogelijk proberen te vermijden. Zie ook onze pagina Green Aqua.
Dit verwezenlijken wij ook door o.a. deelname aan de CO2 prestatieladder.

De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materieel en het gebruik maken van duurzame energie. Het is noodzakelijk deze duurzaamheid aan te tonen. Middels de  volgende documenten, opgesteld voor en door onze organisatie, publiceren wij de volgende informatie:

3.A.1         CO2 footprint 2015     (referentiejaar)
3.A.1         Carbon Footprint 2020 6M
3.A.1         Carbon Footprint 2020
3.A.1         Carbon Footprint 2021 6M
3.A.1         Carbon Footprint 2021
3.A.1         Carbon Footprint 2022 6M
3.A.1         Carbon Footprint 2022
3.A.1         Carbon Footprint 2023 6M
3.D.1        Keteninitiatief
5.B.1        CO2 reductieplan + voortgang

Certificaat CO2

SKAO
Link naar SKAO publicaties.

Neem contact op: 06-22954398